Romeossecret.com เราเป็นร้านขายออนไลน์ เราจำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น ของเล่นผู้ใหญ่ อาหารเสริมผู้ชาย เสริมสมรรถภาพ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย

ให้บริการรับคำสั่งซื้อสินค้า เปิดให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Website กรณีสอบถามข้อมูลสินค้า รับคำเสนอแนะนำติชม รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าติดต่อ Call center โทร 0894274555

 

เงื่อนไขการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ และ การให้ความเห็นโดยพนักงาน

          ข้อความใดๆ ในเว็บนี้ หรือ ความเห็นของพนักงานไม่ว่าทางใดก็ตาม มีไว้สำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เขียนหรือพูดขึ้นมาเป็นข้อแนะนำทางการแพทย์หรือการสอน แม้ว่าความถูกต้องทางการแพทย์เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง  แต่ก็ไม่ควรปฏิบัติตามโดยยึดถือแต่เพียงเนื้อหาของบทความนี้แต่เพียงอย่างเดียว อีกทางหนึ่งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตามความเหมาะสม ผู้บริโภคควรศึกษาหาข้อมูลบางส่วนด้วยตนเองก่อนที่จะสั่งสินค้า เพื่อรู้ทันในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หากท่านมีโรคประจำตัว โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราขอปฎิเสทการมีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น

 

นโยบาย เงื่อนไขและค่าบริการจัดส่งสินค้า

           - จัดส่งสินค้าโดย EMS  เราจะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านระบุ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แนะนำมากที่สุด ท่านจะได้รับของอย่างรวดเร็วกว่า โดยทางร้าน ไม่ได้ระบุบชื่อร้าน ดังนั้นลูกค้าสบายใจเรื่องความเป็นส่วนตัวได้  เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันและช่วงเวลาธรรมการ เดียวกับการยืนยันการโอนเงิน  สินค้าจะส่งไปถึงลูกค้า 1-2 วัน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ โดยสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าหลังการฝากส่งทันที ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/track/Default.aspx  โดย กรณีส่งสินค้าด้วย EMS จัดส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป และน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม, คิดค่าบริการจัดส่ง 59 บาท กรณีซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 2,000 บาท และน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม, และตามจริงเมื่อน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม
           - จัดส่งสินค้าโดย พนักงานส่งสินค้า (Messenger) เลือกรับสินค้าที่สถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้ (ระยะเวลาในการรับสินค้า ขึ้นอยู่กับรอบการจัดส่งของบริษัทฯ ทาง Call center จะแจ้งลูกค้าเพื่อรับสินค้า) โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง
           - จัดส่งสินค้า  โดยลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเอง ในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด ไม่มีคิดค่าบริการ

          หมายเหตุ

           - การสั่งซื้อสินค้า Online หากสินค้าไม่พร้อมส่ง ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการคืนเงิน
           - การส่งสินค้าโดย EMS ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า
           - ที่อยู่สำหรับการส่ง EMS จะต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า หากสินค้าไม่ถึงมือผู้รับสินค้า และสินค้าถูกส่งกลับมาที่เรา  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าตามจริง + ค่าประกันสินค้า ก่อนการนำสินค้าส่งกลับอีกครั้งทาง EMS
           - กรณีพนักงานส่งสินค้า (Messenger) ไปถึงปลายทางและไม่สามารถติดต่อท่านได้เกินกว่า 3 ครั้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการให้พนักงานส่งสินค้ากลับ เพื่อรอรับคำสั่งให้ส่งสินค้าอีกครั้ง  โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป

 

เงื่อนไขการรับสินค้า

          กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า หากมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม  ทางเราถือว่าท่านได้รับบริการในส่วนของจัดส่งสินค้าแล้ว  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามยกเว้นการจ่าหน้าไปรษณีย์ไม่ตรงตามที่ลูกค้าแจ้งมา

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

          เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรณีเลือกชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 2 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการสั่งสินค้าถูกยกเลิก และหากต้องการสั่งซื้อสินค้า จะต้องทำรายการสั่งซื้อมาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจไม่มีจำหน่าย กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณายืนยันการโอนเงิน มาที่ 0894274555 หรือ ยืนยันการชำระเงินได้ทาง Email หรือทางที่ท่านสะดวกที่สุด 

  

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

          ทางร้านรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานไฟฟ้า แบตเตอรี่ โดยทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ในเงื่อนไขที่ ลูกค้าจะต้องแจ้งปัญหาภายใน 2 วัน หลังจากได้รับสินค้า ส่วนสินค้าที่มีการรับประกันโดยผู้ผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ Brand สินค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่  Call Center 089-427-4555

 

เงื่อนไขการจองสินค้า

          กรณีมีการเปิดจองสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระเงินจองเพื่อจองสินค้า และหากมีกรณีสินค้าไม่สามารถจัดส่งตามกำหนดเวลา เป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าสามารถแสดงความจำนงขอเรียกคืนเงินจองสินค้าได้ โดยแจ้งมาตามแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน เมื่อสินค้าเข้าแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนด้วยการตัดบัตรเครดิต/โอนเงินมาที่ธนาคารที่บริษัทฯกำหนด โดยหักค่าจองสินค้าที่ชำระไว้แล้ว (เช่น สินค้าราคา 20,000 บาท จองสินค้า 500/1,000 บาท ดังนั้นโอนเงินชำระค่าสินค้า 19,000 บาท) เมื่อชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

           - เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้า เป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อมาแล้ว และหากบริษัทฯไม่พร้อมส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าหมด หรือเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เช่น ระบบขัดข้อง ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้กับลูกค้า  โดยทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า ภายใน 7-14 วันทำการ ตามข้อกำหนด ดังนี้
           - ชำระค่าสินค้าโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ - ในการยกเลิกจะสามารถคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตใบนั้น ๆ ทันทีหากยกเลิกภายใน 24 ชม. แต่หากเกิน 24 ชม. โดยวงเงินจะคืนกลับเข้าในบัตรเครดิตลูกค้าไม่เกิน 15 วันทำการ
           - ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - ลูกค้าติดต่อ Call Center เพื่อดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ โดยจะคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 3-5 วันทำการ **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่โอนเงินคืนหากไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน**

 

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เชื่อว่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหว เราขอสัญญาว่าจะปกปิด ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ เราได้จัดนโยบายเพื่ออธิบายว่าข้อมูลของท่านได้ถูกรวบรวม ถูกใช้และคุ้มครองอย่างไร โดยเราขอความร่วมมือให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและเราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยท่านตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับเรา ดังนี้
           - การใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา  ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับท่านมากเท่าใดก็จะเป็นการง่ายสำหรับเราที่จะให้ข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ เรารวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัวเพื่อจัดทำเนื้อหาที่ท่านเห็นและเพื่อติดต่อท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รวบรวมหรือเฝ้าดูข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่ท่านแจ้งเราเกี่ยวกับตัวท่าน และวิธีการที่ท่านใช้ไซต์ของเรา เมื่อท่านเข้าชมไซต์ของเรา ระบบจัดการฐานข้อมูลของเราจะรวบรวมข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง หน้า(page) ที่ท่านเข้า เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ ภาษาของบราวเซอร์ วันและเวลาที่ท่านเข้า คุกกี้ส์ตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่อาจระบุลักษณะเฉพาะของบราวเซอร์ของท่าน ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลวิธีการที่ไซต์ของเราถูกใช้ เช่นหน้า(page)ที่ผู้เข้าเยี่ยมกำลังชม "คุ๊กกี้ส์" หรือ "Cookies" เราใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การใช้เว็บไซต์และบริการของเรามีความสะดวกเท่าที่จะทำได้ คุกกี้ส์ไม่ได้บ่งชี้ถึงตัวท่าน คุกกี้ส์เป็นข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่เว็บไซต์โอนไปยังฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล คุกกี้ส์ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของท่านและสร้างเนื้อหาเฉพาะ เราใช้คุกกี้ส์ เพื่อการติดตามจำนวนของผู้คนที่ใช้เว็บไซต์เราและวิธีการที่เขาเหล่านั้นใช้ ในบางครั้ง ที่สำคัญเราไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ใดๆ ในคุกกี้ส์ใดๆ ที่อยู่บนเครื่องของท่าน ท่านอาจตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ส์ แต่สิ่งนี้อาจทำให้ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้ประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์เรา ท่านจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งคุกกี้ส์ของท่านในบราวเซอร์ “ช่วยเหลือ” ของท่าน โดยวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล มีดังนี้ การเก็บชื่อ-นามสกุล อีเมล์ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้า และเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่จัดส่งของท่านเอง ข้อมูลการสั่งซื้อของท่านจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใช้เพื่อติดต่อกับตัวท่านเท่านั้น หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถปฏิเสธการให้เบอร์โทรศัพท์กับทางบริษัทได้
           - ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สาม เมื่อท่านลงทะเบียนกับไซต์เรา เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิค รหัสผ่านและวันเกิดของท่าน สินค้าที่ท่านซื้อ หรือหมวดผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจและอาจเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน การลงทะเบียนจะทำให้ท่านใช้เว็บไซต์และสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ง่ายขึ้น เราจะเปิดเผยข้อมูลนี้ภายในเท่านั้น เพื่อการเสนอข้อมูลสินค้าที่ตรงกับความต้องการท่านเท่านั้น และจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบริษัทอื่นๆแต่อย่างใด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็คโทรนิคที่ท่านส่งมายังเราผ่านทางการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆได้ หากท่านให้ข้อมูลส่วนตัวในจดหมายอิเล็คโทรนิคของท่าน มันก็จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบจดหมายอิเล็คโทรนิคเท่านั้น
           - การชักชวน ท่านอาจชวนเพื่อนเข้าร่วมไซต์ของเราหรือหากท่านส่งเนื้อหาใด ๆ ผ่านการทำงานของ “ส่งให้เพื่อน” (Send to Friend) เราจะส่งเป็นจดหมายอิเล็คโทรนิคในนามของท่าน เราจะไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิคของเพื่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด การแจ้งทางจดหมายอิเล็คโทรนิค ในฐานะที่เป็นสมาชิกของเพลย์คอนด้อมดอทคอม ท่านมีสิทธิที่จะได้รับจดหมายข่าวและการเตือนทางจดหมายอิเล็คโทรนิคเป็นประจำ ท่านอาจยกเลิกจดหมายข่าว ด้วยการกดปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” ซึ่งเชื่อมโยงโดยปุ่มที่มีอยู่ในจดหมายข่าวใด ๆ ท่านสามารถบริหารจัดการการแจ้งเตือนของท่านในประวัติของท่าน
           - การรักษาความปลอดภัยของเรา เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ข้อมูลอิเล็คโทรนิคของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการข้อมูลที่มั่นคงและได้รับความคุ้มครองในห้องควบคุมลูกจ้างของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างจำกัด ผู้ซึ่งใช้ข้อมูลของท่านในทางที่ผิดจะถูกลงโทษทางวินัยและอาจถูกเลิกจ้าง อย่างไรก็ตามเราไม่ค้ำประกันความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เราไม่อาจให้คำรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา บริษัท เพลย์ กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านมีคำถามหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเราท่านสามารถส่งจดหมายอิเล็คโทรนิคมายังเราได้ที่ metrosanova@gmail.com